Dette sier kundene:

Vi har brukt Grava på flere av våre prosjekter og kommer til å bruke dem igjen. De har løst utfordringer som har oppstått underveis på byggeplassen på en profesjonell og konstruktiv måte.
— Svein Rob, Riform as
Grava har bygd opp en lødd steinmur og drenert rundt halve huset vårt. Jeg er godt fornøyd med Grava og jobben som er gjort. Arbeidet ble gjennomført som avtalt.
— Ørjan Petersen, Sandnes
Grava har fornyet vårt gårdsrom og plen. De har fjernet, planert og lagt ny asfalt og rulleplen. Jobben har gått suverent og Grava har gitt god service.
— Roald Riska, Hana
Grava Entreprenør har blant annet gravd ut kjeller, skiftet grunnmur og opparbeidet tomt til konkurransedyktig pris. Arbeidet ble utført svært effektivt med kvalitet i alle ledd. Grava kan trygt anbefales videre.
— Stian Knudsen, Stavanger